BLOCK 2 – The Reacher

A – 5b – Ultra Robi / sit start / 3 m /

[Votes: 1 Average: 2]

B – 6a+ – Mega Lojz / sit start / 3 m /
[Votes: 1 Average: 2]

C – 7c+ – The Reacher / sit start / stand – 7b+ / 4 m /    
[Votes: 1 Average: 5]

C1 – 7b – The Left Reacher / sit start / stand – 7a / 4 m / /   
[Votes: 1 Average: 5]

D – 6b – Terapija / sit-start / 3 m /  
[Votes: 1 Average: 4]

E – 5c+ – Igrišče / sit start / 3 m /
[Votes: 1 Average: 4]

F – 5a – Robijeve sanje / sit start / 3 m /
[Votes: 1 Average: 2]

G – 8a – The long reacher / sit start / 3 m /  
[Votes: 1 Average: 4]