BLOCK 2 – LADJA

A – 7c+ – Raztur / sit start / 3 m /  

[Votes: 0 Average: 0]

B – 8c – Razkroj / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

C – 8a+ – Razpreka/Projekt / sit start / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

D – 8a+ / Showtime/ sit start / morpho / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

E – 8a / Prikrita realnost / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

F – 7b / Erčeva zagrevalka / sit start / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

G – 6b / Klasika / sit start / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

H – 6a / Body krek / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

I – 6c / Exit drevo / 4 m /
[Votes: 0 Average: 0]

I.1 – 7a / Exit drevo sit / sit start / 4 m /
[Votes: 0 Average: 0]

J – 7c / Transparenca/ sit start / 4 m /
[Votes: 0 Average: 0]

K – 6c+ / Jazbec iz brloga / sit start / 5 m /
[Votes: 0 Average: 0]

L – 6b+ / Vargatron / sit start / 5 m /
[Votes: 0 Average: 0]