BLOCK 10

A – 7b – Likalnik / 2 m /   

[Votes: 0 Average: 0]

B – 7a – OF / 2,5 m /
[Votes: 0 Average: 0]

C – 7c – Dehidriran biceps / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

D – 7c+ – Španga / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

E – 7c+ – Špangina traversa / 3 m /
[Votes: 0 Average: 0]

F – 7c+ – Vlka roka / 2,5 m /
[Votes: 0 Average: 0]

G – 7c+ – Izi izič / 2,5 m /
[Votes: 0 Average: 0]