Pohorje bouldering

Balvanski vodnik po Pohorju

Vodniček zajema 5 območij:
Oplotnica, Jurgovo, Bistriški Vintgar, Ožbalt in Mislinja.
Skupaj nekaj več kot 600 balvanskih problemov.

Avtorji:
Rok Klančnik, Miha Dvoršek, Boštjan Potočnik

[custom_add_to_cart id=”15″]